Ile urlopu przysługuje Ci z okazji ślubu? – Targi Ślubne – Targi Młodej Pary

Ile urlopu przysługuje Ci z okazji ślubu?

Zaślubiny to najważniejszy dzień w życiu – oczekiwany miesiącami moment, kiedy młoda para składa przysięgę i zakłada rodzinę. Ze ślubem wiążą się także pewne przywileje w pracy. Współpracownicy składają życzenia, a nawet organizują zrzutkę na prezent i wręczają go osobie zmieniającej stan cywilny.  Na ślub można otrzymać urlop okolicznościowy.  Trzeba złożyć wniosek urlopowy i pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu.

Urlop okolicznościowy na ślub

Urlop na ślub jest krótki – ustawowo wnosi 2 dni. Śluby najczęściej odbywają się w soboty, więc urlop można wykorzystać w piątek i w poniedziałek lub w sobotę i poniedziałek (dla osób pracujących w sobotę). Najczęściej pracownicy dodatkowo korzystają ze swojego urlopu wypoczynkowego i wypisują łączny urlop na tydzień lub dwa tygodnie. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia – zasady jego naliczania są takie same jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Urlop na ślub przysługuje niezależnie od rodzaju ceremonii: cywilna, czy kościelna. Urlop nie przysługuje w przypadku ślubu wyznaniowego, który nie znalazł potwierdzenia w postaci aktu małżeństwa. Urlopu na ślub nie trzeba wykorzystywać w dniu zaślubin lub bezpośrednio po nim – można go wykorzystać wcześniej, np.: na przymiarkę sukni, a drugi dzień na załatwienie formalności związanych z wynajęciem sali na wesele.

Czym jest urlop okolicznościowy? 

Urlop okolicznościowy to czas wolny na wniosek pracownika  przyznawany z uwagi na wyjątkowe okoliczności, głównie ślubów i pogrzebów. Wniosek o urlop musi być udokumentowany aktem małżeństwa (pracownik dostarcza dokument po powrocie z urlopu) lub aktem zgonu. Urlop okolicznościowy nie wlicza się do całej puli urlopowej,  a pracodawca ma obowiązek go udzielić.

Ile urlopu na swój ślub, a ile na ślub dziecka 

Ślub dziecka jest uroczystością przygotowywaną od miesięcy. Pracownikowi z tego powodu przysługuje dzień urlopu z prawem do wynagrodzenia. Trzeba złożyć wniosek urlopowy. Jeden dzień to zwykle za mało na wesele, dlatego rodzic, którego dorosłe dziecko bierze ślub, najczęściej wypisuje dodatkowe kilka dni urlopu wypoczynkowego. We wniosku należy zawrzeć zobowiązanie do doniesienia dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.

Kiedy urlop okolicznościowy może stracić ważność? 

Urlop okolicznościowy może przepaść, jeżeli wydarzenie, np: ślub pracownika lub dziecka pracownika miało miejsce w okresie urlopu wypoczynkowego lub pracownik wziął urlop na ślub, a ślub został przełożony. Na drugi termin zaślubin urlop okolicznościowy nie przysługuje.

Urlop okolicznościowy musi zostać przyznany i pracodawca nie może odmówić, nawet jeżeli w firmie dzieją się istotne dla przedsiębiorstwa sytuacje. Urlop na ślub zawsze jest za krótki. Dlatego warto zostawić sobie dodatkowe dni z urlopu wypoczynkowego.