Ślub cywilny – wzruszająca uroczystość – Targi Ślubne – Targi Młodej Pary

Ślub cywilny – wzruszająca uroczystość

Przed 1999 rokiem ślub cywilny zwany rejestracją małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego był obowiązkowy. Obecnie jest tylko jedną z możliwości.  Decydują się na niego osoby niewierzące, ludzie biorący kolejny ślub i młode pary, które z różnych powodów nie chcą ślubu kościelnego. Najważniejszymi zaletami ślubu cywilnego są: niskie opłaty, brak nauk przedmałżeńskich i protokołu ślubnego, zawierającego pytania o intymne szczegóły życia pary oraz zdecydowanie mniej formalności. Ślub cywilny nie wymaga żadnych przygotowań duchowych. Jest piękną, wzruszającą uroczystością. 

Formalności i przebieg ślubu cywilnego

Aby zawarzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego, trzeba zgłosić ten fakt na miesiąc lub dwa przed planowaną datą ślubu i stawić się osobiście w urzędzie. Opłata skarbowa za ślub to 84 zł, taka sama w całym kraju. Jeżeli narzeczeni są ludźmi stanu wolnego – nie byli wcześniej w związku małżeńskim, to pokazują dowody osobiste, składają odpisy aktów urodzenia i oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jeżeli jedna z osób jest wdowcem/wdową, to dodatkowo składa akt zgonu poprzedniego małżonka/małżonki. W przypadku osoby po rozwodzie należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu. Żadnych nauk przedmałżeńskich, pytań o intymne sprawy. Ślub cywilny trwa ok. 20 minut, rozpoczyna się przemową urzędnika o znaczeniu rodziny i małżeństwa i pytaniem o zamiar zawarcia małżeństwa, później następuje przysięga i wymiana obrączek, a następnie podpisanie aktu małżeństwa, gratulacje, lampka szampana i zdjęcia.

Jak wyglądają przygotowania do ślubu cywilnego?

Najkrótszą odpowiedzią jest stwierdzenie, że dokładnie tak samo, jak do kościelnego. Panna młoda chce wyglądać pięknie. Może mieć dowolną suknię, nawet białą i bogato zdobioną lub zdecydować się na skromniejszą kreację. Welon też jest dozwolony. Po ślubie cywilnym można wyprawić wesele, jakie zamarzy się parze młodej. Do ślubu cywilnego można przyjechać dowolnym samochodem, udekorowanym według pomysłu narzeczonych. Rola świadków jest taka sama jak w kościele – poświadczają zawarcie małżeństwa. 

Jak przebiega ceremonia ślubu cywilnego?

Kierownik Stanu Cywilnego ubrany w uroczystą togę z godłem państwowym wpuszcza młodą parę do sali ślubów, wita narzeczonych i zebranych gości. Następuje krótkie przemówienie kierownika o wartości małżeństwa i rodziny. Później pada pytanie o wolę zawarcia małżeństwa i wypowiadana jest przysięga. Przypieczętowaniem przysięgi jest stwierdzenie, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem i wymiana obrączek oraz pocałunek nowożeńców. Młodzi małżonkowie i świadkowie podpisują akt małżeństwa. Po ślubie cywilnym para otrzymuje odpisy aktów małżeństwa, gratulacje i lampkę szampana (również dla gości). Następują gratulacje i życzenia od gości. Po zakończeniu ceremoni ślubu cywilnego zgromadzeni udają się na wesele.

Przyjęcie po ślubie cywilnym

Nie ma żadnych formalnych ograniczeń w planowaniu wesela po ślubie cywilnym. Może to być przyjęcie w restauracji lub ogrodzie na najbliższej rodziny lub huczne wesele z wszystkimi atrakcjami. Zależy to od woli młodej pary. 

Ślub cywilny może odbyć się także poza Urzędem Stanu Cywilnego. Najważniejsze jest, aby miejsce było godne i bezpieczne dla uczestników. Za taki ślub trzeba zapłacić 1000 zł, ale można spełnić swoje marzenia.