Zadania świadka i świadkowej na weselu – Targi Ślubne – Targi Młodej Pary

Zadania świadka i świadkowej na weselu

Na weselu są dwie najważniejsze pary: nowożeńcy i świadkowie. Bycie świadkiem / świadkową to zaszczyt, ponieważ świadczy o zaufaniu panny młodej lub pana młodego do danej osoby. Pomoc świadków w przygotowaniach do ślubu jest nieoceniona. Jednak dopiero w dniu ślubu i wesela mają bardzo ważne zdania do realizacji.  Dbają o to, aby w tym wyjątkowym dniu wszystko było dopięte na ostatni guzik i nie stało się nic, co mogłoby popsuć ten wyjątkowy dzień.

Świadek i świadkowa na weselu – czym się zajmują?

Świadek i świadkowa dbają, aby wesele wypadło jak najlepiej, zajmują się gośćmi – dbają, aby niczego im nie brakowało i przyjmują ewentualne skargi. To wsparcie młodej pary w dniu ślubu i wesele. Żaden ślub nie może obejść się bez świadków – podpisują oni akt małżeństwa nowożeńców. Świadkowie muszą być osobami pełnoletnimi i posiadać dowód osobisty. Świadkowie pomagają ubrać się młodej parze, np.: świadkowa zapina suknię, pomaga w ułożeniu welonu i fryzury, pamięta o koszyczku ratunkowym. Na ślubie oboje poświadczają zawarcie małżeństwa, a po ślubie w momencie wyjścia młodej pary z USC lub kościoła zbierają koperty i kwiaty. Mogą też rozdawać gościom drobne upominki w podziękowaniu za przybycie na ślub. Świadek i świadkowa zachęcają gości do zabawy na weselu od pierwszych minut.

Rola świadka na weselu

Świadek jest pomocą dla pana młodego. Zapewnia transport nowożeńcom, do momentu przysięgi pilnuje obrączek. Pomaga odnaleźć gościom swoje miejsce. Na weselu wygłasza pierwszy toast na cześć panny młodej. Angażuje się w koordynowanie pracy kelnerów i orkiestry, dba o gości weselnych i ich transport do domu po zabawie. W wielu regionach kraju do obowiązków świadka należy rozlewanie alkoholu, a w szczególności wina paniom. Uczestniczy w oczepinach i powinien się angażować w jak największą ilość zabaw wymyślonych przez zespół.

Rola świadkowej na weselu

Świadkowa przede wszystkim pilnuje nienagannego wyglądu panny młodej i odbiera prezenty od gości. Powinna uczestniczyć w jak największej ilości zbaw proponowanych przez zespół, ładnie uśmiechać się do zdjęć, brać aktywny udział w oczepinach, rozmawiać z gośćmi i zachęcać do udziału w zabawie. Świadkowa to wsparcie dla panny młodej. Jej kreacja nie może przyćmić sukni panny młodej. Zadania tej prawdziwej prawej ręki panny młodej opisaliśmy szczegółowo w artykule Rola świadkowej na weselu.

Świadek i świadkowa – wybierz odpowiednie osoby

Świadkami może być rodzeństwo, koledzy/koleżanki, kuzyn/kuzynka i oczywiście najlepszy przyjaciel/najlepsza przyjaciółka. Ważne, aby była to osoba, która zna pannę młodą lub pana młodego. Musi być to osoba godna zaufania, kontaktowa, która potrafi bawić się i jednocześnie sumiennie wykona swoje obowiązki. Taką rolę można powierzyć osobom, które doskonale czują się w sytuacjach kryzysowych i mają umiejętność uspokajania zdenerwowanej osoby.

Przed ślubem świadkowa powinna zorganizować wieczór panieński, a świadek wieczór kawalerski. Powinni uczestniczyć w przygotowaniach sali weselnej. Osoby pełniące funkcję świadków powinny się poznać przed ślubem i ustalić zasady współpracy na weselu.